top of page

Opleiding Psychotraumatherapie (PEV, KU Leuven)

Hieronder volgt het programma van 36 opleidingsdagen gespreid over twee jaar (18/jaar), inclusief groepssupervisie.

 

Naast de contacturen verbonden aan de opleidingsdagen wordt een bijkomende studiebelasting verwacht voor literatuurstudie, voorbereiding van supervisie en gerelateerde casusverslagen, reflectieverslagen en de submissie van een afsluitend eindwerk.

Thema's opleidingsdagen

Psychotrauma - Introductie

   

Trauma-therapeutische principes - Angst & Exposure

    

Trauma-therapeutische principes - Mentalisatie

    

Trauma-therapeutische principes - Emotieregulatie & Gehechtheid

    

Acuut trauma: Crisisopvang & Debriefing

    

Fasegericht model & Stabilisatie

   

Trauma en de persoon van de therapeut (innerlijke dialoog)

      

Structurele dissociatie van de persoonlijkheid

     

Ethische dillema's & victimologie

     

Psychotrauma bij kinderen & jongeren

    

Psychotrauma, neurobiologie & geheugen

     

Structurele dissociatie van de persoonlijkheid (verdieping)

     

EMDR Level 1 & Level 2

 

 • EMDR-model & casusconceptualisatie

 • Anamnese & voorbereiding

 • EMDR-protocol fase 3-7

 • Werken met triggers & toekomstprojectie

 • Casusconceptualisatie bij complex trauma

 • Cognitive Interweave

 • EMDR & dissociatie

 • Specifieke klachtenpatronen: fobie, rouw, somatische klachten

     

Integratieve luik (met inbegrip van live sessie met reële gezinssystemen)

 

 • Psycho-educatief werken in systemen en (gezins-) ontwikkelingsfasen (incl. Attachment Regulation, & Competence-model [ARC ]) en creatieve methodieken

 • Trauma in systeemperspectief - gehechtheid en transgenerationeel trauma

 • Levensverhalen en narratieve exposure (incl. Narrative Exposure Therapy [NET])

 • Werken met resonanties & collaboratieve zorgnetwerken

 • Collectief geweld, trauma & vlucht: georganiseerd geweld en het werken met culturele betekenissystemen

Sensomotorische psychotherapie / lichaamsgerichte therapie

Kindermishandeling

    

Secundaire traumatisering

Mentalisatie - verdiepende (klinisch-therapeutische) workshop

EMDR & Dissociatie

Supervisies EMDR (groep, 4 dagdelen)

Supervisies Innerlijke Dialoog (groep, 10 dagdelen)

Afsluiting – eindwerkpresentaties & -reflecties (4 dagdelen)

      

Programma (niet chronologisch), onder voorbehoud van wijzigingen.
bottom of page