top of page

 

Kandidaatstelling en selectieprocedure

voor PEV Psychotraumatherapie 2023-2025

kandidaatstelling is momenteel afgesloten

 

Toelatingsvoorwaarden

 

In de lijn met de gangbare toelatingsvoorwaarden voor de postgraduaat psychotherapie-opleidingen (KU Leuven) wordt de kandidaatstelling van deze opleiding beperkt tot houders van het diploma:

 

 • Master in de psychologie met de afstudeerrichting klinische psychologie en die tenminste zes maanden klinische stage hebben gevolgd

 • Master in de pedagogische wetenschappen die de optie/afstudeerrichting orthopedagogiek hebben gevolgd en tenminste zes maanden klinische stage hebben gevolgd

 • Arts/master in de geneeskunde, die tevens psychiater of psychiater in opleiding (vanaf het derde jaar) zijn.

 

Van de kandidaten wordt verwacht dat ze actief werkzaam zijn in psychotherapeutische praktijk  (in dienstverband of privé), waarin ze wekelijks trauma-patiënten behandelen.

 

 

Vorm van de opleiding

 

 • 18 opleidingsdagen per jaar (gemiddeld maandelijks één à drie opleidingsdagen).

 • De opleiding vindt plaats op wisselende dagen van de week (geen vaste dag), de volledige jaarplanning wordt na de selectie van de kandidaten tijdig doorgegeven.

 • De opleidingsdagen beginnen om 9:30u en eindigen om 16:30u (met uitzondering van de EMDR opleidingsdagen, 9:00u tot 18:00u). Er is een middagpauze van 1 uur.

 • De opleidingsgroep bestaat uit 18 opleidelingen

 • Het PEV Psychotraumatherapie gaat door in het facultaire praktijkcentrum Praxis P (KU Leuven, faculteit Psychologie & Pedagogische wetenschappen).

 • De opleiding is multi-modaal en bestaat uit:

  • Lezingen

  • Casus supervisie

  • Huiswerkopdrachten (inclusief eindwerk op het einde van het tweede jaar)

  • Praktische oefeningen en rollenspel

  • Literatuurstudie

  • Reflectie over de eigen persoon van de therapeut

 

 

Opleiders

Vaste staf

 

 • Prof. dr. Peter Rober, academisch verantwoordelijke

 • Prof. dr. Lucia De Haene, academisch verantwoordelijke

 • Ludwig Cornil

 • Stefaan Vertommen

 • Kim Lerouge

 • Freek Dhooghe

 

 

Gastopleiders (onder voorbehoud van wijziging)

 • Prof. dr. Patrick Luyten

 • Prof. dr. Nicole Vliegen

 • Prof. dr. Stephan Claes

 • Prof. dr. Liesbet Stevens

 • dr. Johan Vanderlinden

 • dr. Cindy Creemers

 • Katrien Vanfraussen

 • Linda Mommen

 • Kurt Renders

 • Bart Vandeneede

 • Sien Schraepen

 • Liesbeth Smeyers

 • Dolores Mosquera (SP)

 • ...

 

 

 

Kostprijs

2.800 euro per jaar (onder voorbehoud van wijziging door KU Leuven).

 

Kandidaatstelling

 

Kandidaten kunnen een aanvraag indienen om deel te nemen aan de selectiegesprekken door een brief te mailen met motivering van de kandidatuur en CV, te bezorgen via e-mail naar peter.rober@med.kuleuven.be, met vermelding “kanditatuur PEV psychotrauma” in het titelvak.

De periode voor kandidaatstelling voor de cyclus academiejaar sep 2023 - jun 2025 is GEOPEND.

 

 

Selectie

 

Op grond van de brief en de CV wordt een eerste selectie van kandidaten gemaakt.  15 mei 2023 is de deadline voor kandidaatstelling. Vervolgens zullen de geselecteerden per e-mail uitgenodigd worden voor een van de selectiegesprekken (5-9 juni 2023). Deze gesprekken zullen doorgaan in Leuven (Praxis P) of op een andere locatie die tijdig wordt meegedeeld.

 

Op grond van die gesprekken wordt de finale opleidingsgroep samengesteld en wordt iedere kandidaat verwittigd of hij/zij al dan niet aan de opleiding kan beginnen.

 

 

 

bottom of page