Kandidaatstelling en selectieprocedure

voor PEV Psychotraumatherapie 2021-2023

 

Onderstaande info zal in de komende tijd -waar nodig- worden aangepast in het kader van blended onderwijs (KU Leuven)

 

 

Toelatingsvoorwaarden

 

In de lijn met de gangbare toelatingsvoorwaarden voor de postgraduaat psychotherapie-opleidingen (KU Leuven) wordt de kandidaatstelling van deze opleiding beperkt tot houders van het diploma:

 

 • Master in de psychologie met de afstudeerrichting klinische psychologie en die tenminste zes maanden klinische stage hebben gevolgd

 • Master in de pedagogische wetenschappen die de optie/afstudeerrichting orthopedagogiek hebben gevolgd en tenminste zes maanden klinische stage hebben gevolgd

 • Arts/master in de geneeskunde, die tevens psychiater of psychiater in opleiding (vanaf het derde jaar) zijn.

 

Van de kandidaten wordt verwacht dat ze actief werkzaam zijn in psychotherapeutische praktijk  (in dienstverband of privé), waarin ze wekelijks trauma-patiënten behandelen.

 

 

Vorm van de opleiding

 

 • 18 opleidingsdagen per jaar (gemiddeld maandelijks één à drie opleidingsdagen).

 • De opleidingsdagen beginnen om 9:30u en eindigen om 16:30u (met uitzondering van de EMDR opleidingsdagen, 9:00u tot 18:00u). Er is een middagpauze van 1 uur.

 • De opleidingsgroep bestaat uit 18 opleidelingen

 • De opleiding gaat door in het facultaire praktijkcentrum Praxis P (KU Leuven, faculteit Psychologie & Pedagogische wetenschappen).

 • De opleiding is multi-modaal en bestaat uit:

  • Lezingen

  • Casus supervisie

  • Huiswerkopdrachten (inclusief eindwerk op het einde van het tweede jaar)

  • Praktische oefeningen en rollenspel

  • Literatuurstudie

  • Reflectie over de eigen persoon van de therapeut

 

 

Opleiders

Vaste staf

 

 • Prof. dr. Peter Rober, academisch verantwoordelijke

 • Prof. dr. Lucia De Haene, academisch verantwoordelijke

 • Ludwig Cornil

 • Stefaan Vertommen

 • Kim Lerouge

 • Freek Dhooghe

 

 

Gastopleiders (onder voorbehoud van wijziging)

 • Prof. dr. Patrick Luyten

 • Prof. dr. Nicole Vliegen

 • Prof. dr. Stephan Claes

 • Prof. dr. Liesbet Stevens

 • dr. Johan Vanderlinden

 • dr. Cindy Creemers

 • Katrien Vanfraussen

 • Linda Mommen

 • Kurt Renders

 • Bart Vandeneede

 • Sien Schraepen

 • Liesbeth Smeyers

 • Dolores Mosquera (SP)

 • ...

 

 

 

Kostprijs

2.500 euro per jaar. Je kan voor deze opleiding gebruik maken van de KMO-portefeuille (zelfstandigen, ook bijberoep)

 

 

Kandidaatstelling

 

Kandidaten kunnen een aanvraag indienen om deel te nemen aan de selectiegesprekken door een brief te mailen met motivering van de kandidatuur en CV, te bezorgen via e-mail naar peter.rober@med.kuleuven.be, met vermelding “kanditatuur psychotrauma opleiding” in het titelvak.

De inschrijving voor de huidige cyclus PEV Psychotraumatherapie is niet meer mogelijk. Inschrijvingsdata voor de volgende cyclus worden aangekondigd begin 2023.

 

 

Selectie

 

Op grond van de brief en de CV wordt een eerste selectie van kandidaten gemaakt.  Volgend op de deadline voor inschrijving 31 maart 2021 zullen de geselecteerden per e-mail uitgenodigd worden voor een van de selectiegesprekken (omstreeks paasvakantie 2021). Deze gesprekken zullen doorgaan in Leuven (Praxis P) of op een andere locatie die tijdig wordt meegedeeld.

 

Op grond van die gesprekken wordt de finale selectie gemaakt en wordt iedere kandidaat verwittigd of hij/zij al dan niet geselecteerd is.

 

 

 

---------------

Hieronder COVID update bij de eerder uitgestelde opleiding (oorspronkelijk 2020-2021)

Uit zorg voor de kwaliteit

Start opleiding Psychotrauma uitgesteld

 

 

Met de stuurgroep van de PEV Psychotraumatherapie (KU Leuven) werd besloten de start van de opleiding psychotraumatherapie met een jaar uit te stellen.

KU Leuven zet voor het volgend academiejaar in op blended onderwijs, een combinatie van digitaal onderwijs (zoals live streaming, video-lecture) en contactonderwijs.

 

https://www.kuleuven.be/coronavirus/veelgestelde-vragen#OW-academiejaar-2020-2021

 

Omdat voor contactonderwijs rekening moet gehouden worden met veiligheidsmaatregelen (zoals social distancing & ventilatie), moeten grote studentengroepen worden verdeeld over kleinere groepen en zullen beschikbare lokalen en auditoria maximaal bezet worden. Deze voorbereiding vergt een grote logistieke reorganisatie van het onderwijs, waarbij ruimte moet worden verzekerd voor studenten uit reguliere bachelor en de masteropleidingen.

 

Deze reorganisatie brengt met zich mee dat we er nu nog geen zicht op hebben in welke mate we volgend academiejaar face-to-face opleiding kunnen geven en dat we wellicht een belangrijk deel van onze opleiding online zouden moeten geven. Dat impliceert belangrijke drempels: sommige delen van de opleiding zouden online wel kunnen, maar voor praktijkgericht oefenen van therapeutische vaardigheden is face-to-face uitwisseling erg belangrijk. Omdat de kostprijs voor de opleiding ook moet samenhangen met een kwaliteitsvolle opleiding en omdat opleidelingen wellicht graag bij het begin van de opleiding weten waar ze aan toe zijn en wat ze binnen de opleiding mogen verwachten, vinden we dat we onvoldoende garantie kunnen bieden op een kwaliteitsvolle opleiding (waarbij therapeutische vaardigheden voldoende in face-to-face opleidingscontext kunnen worden aangeleerd) en hebben we besloten de start van de opleiding uit te stellen naar het volgende academiejaar.

Dit was voor ons een moeilijke beslissing, omdat we volop bezig waren met de voorbereiding van de nieuwe opleiding en klaar waren om aan de selectieprocedure te beginnen. Voor ons is dit een keuze om een kwaliteitsvolle opleiding te kunnen garanderen, en in het komende jaar ook proactief in te zetten op het voorbereiden van relevante digitale werkvormen in een therapeutische opleiding, waarbij we vanuit ESPER (digitale) vormingsinitiatieven zullen organiseren.

Voor wie een e-mail had ingestuurd om zich kandidaat te stellen om te starten in september 2020 betekent dit een jaar uitstel (start september 2021). De kandidaturen van al deze kandidaten bewaren we voor volgend jaar.  Dat betekent dat alle kandidaten rond de paasvakantie 2021 zullen gecontacteerd worden en meegedeeld zal worden of je kan deelnemen aan de selectiegesprekken. Op voorhand krijg je nog de kans om motivatie en/of CV nog te updaten.