Kandidaatstelling en selectieprocedure

voor PEV Psychotraumatherapie 2023-2025

kandidaatstelling is momenteel nog niet geopend

 

Toelatingsvoorwaarden

 

In de lijn met de gangbare toelatingsvoorwaarden voor de postgraduaat psychotherapie-opleidingen (KU Leuven) wordt de kandidaatstelling van deze opleiding beperkt tot houders van het diploma:

 

 • Master in de psychologie met de afstudeerrichting klinische psychologie en die tenminste zes maanden klinische stage hebben gevolgd

 • Master in de pedagogische wetenschappen die de optie/afstudeerrichting orthopedagogiek hebben gevolgd en tenminste zes maanden klinische stage hebben gevolgd

 • Arts/master in de geneeskunde, die tevens psychiater of psychiater in opleiding (vanaf het derde jaar) zijn.

 

Van de kandidaten wordt verwacht dat ze actief werkzaam zijn in psychotherapeutische praktijk  (in dienstverband of privé), waarin ze wekelijks trauma-patiënten behandelen.

 

 

Vorm van de opleiding

 

 • 18 opleidingsdagen per jaar (gemiddeld maandelijks één à drie opleidingsdagen).

 • De opleidingsdagen beginnen om 9:30u en eindigen om 16:30u (met uitzondering van de EMDR opleidingsdagen, 9:00u tot 18:00u). Er is een middagpauze van 1 uur.

 • De opleidingsgroep bestaat uit 18 opleidelingen

 • De opleiding gaat door in het facultaire praktijkcentrum Praxis P (KU Leuven, faculteit Psychologie & Pedagogische wetenschappen).

 • De opleiding is multi-modaal en bestaat uit:

  • Lezingen

  • Casus supervisie

  • Huiswerkopdrachten (inclusief eindwerk op het einde van het tweede jaar)

  • Praktische oefeningen en rollenspel

  • Literatuurstudie

  • Reflectie over de eigen persoon van de therapeut

 

 

Opleiders

Vaste staf

 

 • Prof. dr. Peter Rober, academisch verantwoordelijke

 • Prof. dr. Lucia De Haene, academisch verantwoordelijke

 • Ludwig Cornil

 • Stefaan Vertommen

 • Kim Lerouge

 • Freek Dhooghe

 

 

Gastopleiders (onder voorbehoud van wijziging)

 • Prof. dr. Patrick Luyten

 • Prof. dr. Nicole Vliegen

 • Prof. dr. Stephan Claes

 • Prof. dr. Liesbet Stevens

 • dr. Johan Vanderlinden

 • dr. Cindy Creemers

 • Katrien Vanfraussen

 • Linda Mommen

 • Kurt Renders

 • Bart Vandeneede

 • Sien Schraepen

 • Liesbeth Smeyers

 • Dolores Mosquera (SP)

 • ...

 

 

 

Kostprijs

2.500 euro per jaar (onder voorbehoud van wijziging door KU Leuven).

Je kan voor deze opleiding gebruik maken van de KMO-portefeuille (zelfstandigen, ook bijberoep)

 

 

Kandidaatstelling

 

Kandidaten kunnen een aanvraag indienen om deel te nemen aan de selectiegesprekken door een brief te mailen met motivering van de kandidatuur en CV, te bezorgen via e-mail naar peter.rober@med.kuleuven.be, met vermelding “kanditatuur psychotrauma opleiding” in het titelvak.

Inschrijvingsdata voor de volgende cyclus worden aangekondigd begin 2023.

 

 

Selectie

 

Op grond van de brief en de CV wordt een eerste selectie van kandidaten gemaakt.  Volgend op de deadline voor inschrijving (datum zal hier vermeld worden) zullen de geselecteerden per e-mail uitgenodigd worden voor een van de selectiegesprekken (omstreeks paasvakantie 2023). Deze gesprekken zullen doorgaan in Leuven (Praxis P) of op een andere locatie die tijdig wordt meegedeeld.

 

Op grond van die gesprekken wordt de finale selectie gemaakt en wordt iedere kandidaat verwittigd of hij/zij al dan niet geselecteerd is.